ประเภทการผลิต (รับงานสั่งตัดงานสกรีน เริ่มต้นที่ 30 ตัว)
สั่งผลิตใหม่ ตามแบบลูกค้าเสื้อโปโล เสื้อยืดสำเร็จรูป Polomaker

เลือกประเภทงานปัก-สกรีน (ถ้ามี)
มีไม่มี

ไฟลแนบแบบเสื้อ - งานปักสกรีน (รองรับไฟลงานรูปแบบ Jpeg หรือ PNG ขนาดไม่เกิน 2mb)