แจ้งโอนเงินชำระค่าสินค้า

ธนาคารที่โอน
ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 798-2-11658-3 โปโลเมคเกอร์ จำกัด

ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 014-265-3078 โปโลเมคเกอร์ จำกัด

วันที่โอนเงิน

เวลาที่โอนเงิน

หลักฐานการโอน