• ผู้ผลิต-จำหน่าย เสื้อโปโล เสื้อยืด

  บริการปัก สกรีน จากโรงงานโดยตรง
  พร้อมบริการงานปักสกรีน ราคาโรงงาน
  LINE @polomaker.com

เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า

 1. ราคาสินค้าทุกประเภทยังไม่รวมค่าจัดส่งสินค้า เมื่อคิดราคาค่าจัดส่งจะคิดราคาจากคลังสินค้าที่ศูนย์ค้าส่งโบ๊เบ๊ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ
 2. บริษัท จะจัดส่งสินค้า หลังจากได้รับการตรวจสอบการชำระค่าสินค้าเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
 3. รายการที่ได้รับการตรวจสอบการชำระค่าสินค้าแล้ว บริษัทจะจัดส่งสินค้าภายใน 3 วันทำการ เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์  ( ไม่รวมระยะเวลาที่เกิดจากระบบการขนส่งปลายทาง)
 4. เมื่อสินค้าถูกจัดส่งเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะแจ้งยืนยันการจัดส่ง พร้อมทั้งหมายเลขการตรวจสอบการเดินทางของสินค้า ( บิล หรือ เอกสารที่ตรวจสอบได้ ) ไปทางโทรศัพท์ หรือ e-mail หรือ SMS

ช่องทางการจัดส่งสินค้า

1 รับสินค้าด้วยตนเอง

 • ได้ที่ โปโลเมคเกอร์ สาขา เมืองทองธานี
  ที่อยู่ เลขที่ 101-101/1 ห้องเลขที่ PW3/20 ถ.ป๊อปปูล่า ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2 มอเตอร์ไซค์จัดส่ง

 • ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ ยอดซื้อ 20,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี (ยอดซื้อสินค้าน้อยกว่า 20,000 บาท คิดค่าจัดส่งตามระยะทาง )

3 ระบบขนส่งเอกชน

 • ยอดซื้อ 20,000 บาทขึ้นไป ไม่คิดค่าจัดส่งต้นทาง และบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งปลายทาง
 • ยอดซื้อ 5,000 บาทขึ้นไป ไม่คิดค่าจัดส่งต้นทาง ยอดซื้อไม่ถึง 5,000 บาท คิดค่าจัดส่งต้นทาง 100 บาท
  ( ค่าจัดส่งปลายทาง ทางบรษัทขนส่งจะเรียกเก็บกับลูกค้าตอนส่งสินค้าโดยคิดตามระยะทาง)

4 รถตู้โดยสาร

 • ยอดซื้อ 20,000 บาทขึ้นไป คิดค่าจัดส่งและพับแพค ห่อล่ะ 200 บาท ( 1ห่อ=100ตัว) ( ไม่มีค่าใช้จ่ายปลายทาง)
 • ยอดซื้อ ไม่ถึง 20,000 บาท คิดค่าจัดส่งและพับแพค ห่อล่ะ 400 บาท ( 1ห่อ=100ตัว) ( ไม่มีค่าใช้จ่ายปลายทาง)

5 รถทัวร์

 • คิดค่าจัดส่งและพับแพค ห่อล่ะ 500 บาท ( 1ห่อ=100ตัว) ( ไม่มีค่าใช้จ่ายปลายทาง)

6 รถไฟโดยสาร

 • ยอดซื้อ 20,000 บาทขึ้นไป คิดค่าจัดส่งและพับแพคต้นทาง ห่อล่ะ 200 บาท ( 1ห่อ=100ตัว) ( ไม่มีค่าใช้จ่ายปลายทาง)
 • ยอดซื้อ ไม่ถึง 20,000 บาท คิดค่าจัดส่งและพับแพคต้นทาง ห่อล่ะ 300 บาท ( 1ห่อ=100ตัว) ( ไม่มีค่าใช้จ่ายปลายทาง)

7 เครื่องบิน

 • ยอดซื้อ 20,000 บาทขึ้นไป ไม่คิดค่าจัดส่งต้นทาง (จะมีค่าจัดส่งเรียกเก็บปลายทาง)
 • ยอดซื้อ ไม่ถึง 20,000 บาท คิดค่าจัดส่งและพับแพคต้นทาง ห่อล่ะ 500 บาท

8 จัดส่งด้วยไปรษณีย์

 • คำนวนจากน้ำหนักเสื้อ +ค่าบรรจุภัณฑ์ เทียบกับ ค่าบริการของไปรษณีย์ไทย

Polomaker Facecook
Line @Polomaker
Tel 02-279-3002