ช่องทางการชำระค่าบริการ

บริษัท โปโลเมคเกอร์ จำกัด
ธานาคาร ไทยพาณิชย์ สาขาพหลโยธินเพลส
เลขที่ 014-265307-8

บริษัท โปโลเมคเกอร์ จำกัด
ธานาคาร กสิกรไทย สาขาย่อยโบ้เบ้
เลขที่ 798-2-11658-3